Patent na logo, logotyp czy nazwę

LOGO olicom

Wszystkie firmy mające swoje strony www, zazwyczaj posługują się własnymi nazwami i indywidualnymi domenami oraz unikalnymi logotypami.
Logo na stronie to inaczej logotyp czyli graficzny znak, indywidualnie przypisany właśnie do nazwy danej firmy.

Każda znana na świecie firma ma swoje – logo, które jest łatwo rozpoznawalnym znakiem dla większości klientów czy użytkowników.

Jednak zdarza się, najczęściej z chęci zysku, że inne firmy „podszywają się” pod nazwę i logo znanej na świecie czy w danym kraju firmy, wykorzystując je do oznaczania swoich „podróbek”.
Aby tego uniknąć, warto zastrzec zarówno nazwę jak i logo – logotyp swojej firmy w urzędzie patentowym.

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy, w naszym kraju, odbywa się w oparciu o ustawę o prawie własności przemysłowej – znaki towarowe lub usługowe. (art.120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej Dz. U. z 2003r. nr119, poz.1117 z późn. zm.)

Według tej ustawy, znakiem towarowym (usługowym) może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa. Przedstawiany logotyp to znak towarowy w formie graficznej, odróżniający towary (usługi) od innych podmiotów będących na rynku.

Logo, logotyp to najczęściej jest to znak słowny, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Katalog oznaczeń, które mogą być użyte jako znak towarowy w prawie polskim jest ograniczony art. 129 pwp , 131 pwp i art. 132 pwp.

Na jeden z w/w znaków towarowych może być udzielone prawo ochronne, które uzyskuje się po zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Al. Niepodległości 188/192.
Po uzyskaniu prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.